Pil

Om projektet

15 september 2010

EU Socialfondsprojektet Samarbejde og Partnerskab er støttet med 16.5 millioner kroner via EU’s Socialfond.
Bag projektet står:

EUC Nord (Projektholder)
Aalborg Handelsskole
AMU Nordjylland
EUC Nordvest
Erhvervsskolerne Aars
Frederikshavn Handelsskole
Nordjyllands Landbrugskole
SOSU Nord
Tech College Aalborg
Tradium (passiv partner)
VUC Nordjylland
Thy-Mors HF og VUC

Projektets styregruppe består af:
Per Christian Jensen
Vicedirektør
Aalborg Handelsskole

Jill Ellermann
Konsulent
AMU Nordjylland

Ella Holm Jensen
Uddannelseschef
Erhvervskolerne Aars

Henrik Nielsen
Uddannelseschef
EUC Nord

Marianne Kanstrup Jensen
Konsulent
EUC Nordvest

Poul Erik Skovsgaard
Udviklingschef
Frederikshavn Handelsskole

Poul Jacobsen
Efteruddannelsesleder
Nordjyllands Landbrugsskole

Lene Kvist
Kursus- og udviklingschef
SOSU Nord

Tina Møller Steenstrup
Teamleder
Tech College Aalborg

Trine Vester-Sørensen
Markeds- og udviklingschef
Tradium

Peter Müller
Udviklingschef
VUC Nordjylland

Leif Eskerod
Viceforstander
Thy-Mors HF & VUC

Lone Johansen
Fuldmægtig
Region Nordjylland

Projektet ledes af:
Trine Saaby
Projektleder
Samarbejde og Partnerskab
Telefon 72 24 63 05
E-mail trs@eucnord.dk