Pil

Mål for projektet

15 september 2010

EU Socialfondsprojektet overordnede mål er at hæve kompetenceniveauet for de kortuddannede medarbejdere i små og mellemstore private og offentlige virksomheder i Region Nordjylland. For at:

  • Styrke erhvervslivets konkurrenceevne og dermed skabe vækst i regionen
  • Bevare og udvikle nuværende og nye arbejdspladser

Projektmål

  • 7.500 virksomhedsbesøg
  • 400 partnerskabsaftaler
  • 200 uddannelsesambassadører

Projektets effektmål

  • 5.000 IKV forløb 
  • 20.000 kursister (AMU)
  • 2.000 FVU-forløb 
  • 400 kombinerede AMU-FVU-forløb 

Status på projektet