Pil

Case: Hjørring Kommune

11 november 2011 - Gode historier

Kort om Hjørring Kommune
Hjørring Kommune er en nordjysk kommune med knap 67.000 indbyggere (januar 2010)og ca. 1.500 ansatte inden for ældreområdet.

Efteruddannelse generelt
På ældreområdet har Hjørring Kommune løbende medarbejdere på efteruddannelse og tæt samarbejde med en række nordjyske uddannelsesinstitutioner, herunder EUC Nord, VUC Nordjylland og SOSU Nord, uafhængigt af hinanden. Der gennemføres efteruddannelse på kommune- og distriktniveau sideløbende og uafhængigt af hinanden.

Jobrotationsprojekt
Hjørring Kommune har i 2011 igangsat et stort rotationsprojekt på ældreområdet.Jobrotationstanken opstod i et samarbejde mellem Hjørring Kommune, FOA og SOSU Nord i foråret 2010. Kommunen stod på daværende tidspunkt over for at skulle reducere i antallet af dagplejere, og tanken var at de tidligere dagplejere gennem jobrotation skulle omkvalificeres til at arbejde på SOSU-området. Denne tanke blev dog forladt, da det lå klart, at dagplejerne ikke var motiverede for at arbejde inden for SOSU-området. I stedet blev det derfor besluttet at anvende jobrotation til efteruddannelse af erfarne hjælpere.
Rotationsprojektet involverer Jobcenteret, FOA, SOSU-Nord, Hjørring Kommune og VUC-Nordjylland og er efter en planlægningsproces blevet godkendt politisk. Hjørring Kommunes konsulent forventer over en 2årig periode at få 408 medarbejdere igennem jobrotationssystemet.

SOSU Nord ser jobrotation som en metode til på en økonomisk fordelagtig vis at sikre efteruddannelse af faste medarbejdere samtidig med at dagligdagen i virksomheden forstyrres
mindst muligt og der uddannes potentielt fremtidigt personale.

Kort forløbsbeskrivelse:

  • 27. april 2011: Informationsdag i samarbejde mellem Hjørring Kommune, SOSUNord,VUC Nordjylland, Jobcenteret og FOA.
  • Uge 23-37: 12 ugers uddannelsesforløb for 32 potentielle vikarer (teori , praktik og FVU (EPOS9 -AMU kursus uddannelsesbevis)). Første praktikperiode blev lagt i uge 24 for at sikre en tidlig frasortering af dem, der ikke kan håndtere sosu-verdenen i praksis. 9 EPOS – Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet
  • Uge 37: Udvælgelse af 24 vikarer, som skal indgå i jobrotation i ca. 1 år, hvorefter disse tilbydes en elevplads på sosu-hjælperuddannelsen
  • Uge 38: Første efteruddannelsesforløb (5 uger evt. suppleret med 2 ugers FVU) for hjælpere (hjemmehjælpere, sosuhjælpere, sygehjælpere, og beskæftigelsesvejlederne). Vikarer kan kun ansættes op til 52 uger, hvorfor oplæringsforløbet for vikarer gentages i 2012.

Projekt Samarbejde og Partnerskab
Rotationsprojektet i Hjørring Kommune kan ikke tilskrives Projekt Samarbejde og Partnerskab, men er et eksempel på, hvorledes man kan gennemføre et jobrotationsprojekt, som giver virksomheder mulighed for at sende faste medarbejdere på efteruddannelse uden at virksomheden oplever en bemandingsmæssig ressourcemangel i perioden. Rotationsprojektet kan være til inspiration for uddannelseskonsulenter og virksomheder på tværs af
brancher, størrelse og privat/offentlige.
Uddannelseskonsulenten hos Hjørring Kommune fortæller, at relationen til SOSU Nord har været god og uændret de sidste 4,5 år siden. Kontakten har haft fokus på de konkrete uddannelsesforløb og ikke information omkring paletten af efteruddannelsesmuligheder eller uddannelsesambassadør rollen.

Uddannelseskonsulenten fra SOSU Nord fremhæver det som positivt, at Projekt Samarbejde og Partnerskab har fokus på at løfte kompetenceniveauet i Nordjylland. Endvidere skabes der medfinansiering gennem medgået tid, hvilket er medvirkende til at skabe tid til at uddannelsesinstitutionen kan tilrette gode uddannelsesforløb. Herudover beretter uddannelseskonsulenten fra SOSO Nord, at de eksisterende samarbejdsrelationer mellem de nordjyske uddannelsesinstitutioner er blevet yderligere styrket gennem såvel projekt Samarbejde og Partnerskab som VEU-centrene. Som en positiv synergieffekt er samarbejdet mellem VUC Nordjylland of SOSU Nord blevet styrket gennem jobrotationsprojektet.

Strategien i Projekt Samarbejde og Partnerskab omkring kombinationen af forskellige uddannelsesforløb på tværs ad udbydere genspejles i jobrotationsprojektet, hvor AMU kombineres med FVU.

Kilder: Lene Nielsen, uddannelseskonsulent, Hjørring Kommune og Lisbeth Kjeldsen, uddannelseskonsulent, SOSU Nord

Nyhedsbrev

Modtag det seneste fra Samarbejde og Partnerskab på nyhedsbrev. Tilmeld dig her og få det seneste

Ingen kommentarer

Læs kommentarer til indlægget herunder.

Kommentar

Skriv en kommentar til dette indlæg