Pil

Case: Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S

12 november 2011 - Gode historier

Kort om Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S
Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S blev grundlagt i 1969 og er en produktionsvirksomhed med stor vægt på miljø, både eksternt (miljøgodkendelse og energiforbrug) og internt (medarbejderstab).

Efteruddannelse generelt
Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S har i flere år haft solidt fokus på efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere og har et tæt samarbejde med EUC Nordvest.

Kontakten mellem uddannelsesinstitutionen og virksomheden, drives af uddannelsesinstitutionen for at sikre et løbende fokus. Omfanget af kontakt har varieret, men den administrerende direktør fortæller, at de i perioder med mindre kontakt har haft kontakt cirka hver anden måned. Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S har fra 2006 til april 2011 haft en fast uddannelseskonsulent på EUC Nordvest, hvorefter de fik en ny på grund af medarbejderudskiftning på skolen. Virksomhedens administrerende direktør beretter, at der er opbygget en slags ‘loyalitetsfølelse’ mellem virksomheden og uddannelsesinstitutionen, og at det er vigtigt for ham, at han kender den person, han skal tale med, og at denne kender ham og virksomhedens historie.

Virksomhedens administrerende direktør udtaler, at uddannelsesinstitutionen er meget proaktiv og at det har været et godt forløb med konstruktiv dialog omkring, hvordan man kan se på efteruddannelse på alle niveauer. EUC Nordvest har fungeret som både sparringspartner for virksomheden og arrangør af kurser.
Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S’s administrerende direktør vurderer, at virksomheden ville have haft mindre fokus på efteruddannelse, hvis de ikke havde haft en nær og tæt dialog med EUC Nordvest, som kunne skubbe på processen. Uddannelsesinstitutioner er med til identificere relevante efteruddannelseskurser, som de ikke ville have opnået kendskab til, hvis de selv skulle have opsøgt alt information. Uddannelseskonsulenten har ifølge den administrerende direktør for Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S løbende fortalt om såvel standardkurser og muligheden for at tilrettelægge kurser målrette virksomheden.

Kontakten mellem virksomheden og EUC Nordvest er blevet intensiveret efter virksomheden har sat fokus på en organisationsændring i 2010. De konkrete kursustanker startede i fjerde kvartal af 2010 og blev konkretiseret i første kvartal 2011. Der er i marts 2011 gennemført et teamlederkursus i forbindelse med en nyoprette teamlederfunktion, som ifølge den administrerende direktør efterfølgende skal evalueres med henblik på at vurderer behovet for et opfølgningsforløb, eventuelt i andet halvår af 2011. Som efterfølger til dette forløb har den administrerende direktør et ønske om at sende sin ledergruppe på et lederudviklingskursus med fokus på blandt andet kultur, forandringsledelse og anerkendende kommunikation (planlagt opstart august 2011). Udover dette kursus som direkte er ønsket at virksomheden, har EUC Nordvest identificeretto øvrige kursusbehov hos virksomheden.

1) FVU læsetest – Igennem årene har uddannelseskonsulenten og den administrerende direktør løbende sat ‘spot’ på forskellige temaer, som inspiration til at holde gryden i kog.
Der er med afsæt i organisationsændringen udført en trivselsundersøgelse i første halvår af 2011. Undersøgelsen viste generelt stor medarbejdertrivsel, men som sideeffekt identificerede uddannelsesinstitutionen et behov for få lavet FVU-læsetest til de ansatte (disse er planlagt til sept./okt. 2011).

2) Samarbejde i grupper – Med afsæt i organisationsændringen har EUC Nordvest foreslået at der gennemføres et 2-dags kursus for alle medarbejdere omkring samarbejde i grupper.
EUC Nordvest er den eneste uddannelsesinstitution involveret i kursusforløbene i 2011, men Thy- Mors HF og VUC vil dog blive involveret, hvis der efter gennemførelse af FVU-læsetests identificeres behov for opkvalificering.

Projekt Samarbejde og Partnerskab
EUC Nordvest har et fast ‘kernekundekoncept’, som ifølge uddannelseskonsulenten minder om partnerskabsaftalen i projekt Samarbejde og Partnerskab med den forskel, at deres koncept primært er for større virksomheder, mens projekt Samarbejde og Partnerskab også rammer mindre virksomheder. EUC Nordvest har siden 2006 udarbejdet en plan for opkvalificering af medarbejderne hos Hanstholm Fiskemelsfabrik og ‘plejet’ virksomheden med 1-2 årlige besøg kombineret med løbende telefonisk kontakt.

Projekt Samarbejde og Partnerskab har ifølge både uddannelseskonsulenten og den administrerende direktør ikke haft en konkret indflydelse på samarbejdet eftersom der er store overlap mellem projektets idégrundlag og deres eksisterende ‘kernekoncept’. For virksomheden betyder projektet, at der skal registreres timer, mens det for uddannelsesinstitutionen betyder noget at kunne få godtgjort timer.
Herudover har projektet ifølge uddannelseskonsulenten dog generelt været medvirkende til at gøre uddannelsesinstitutionens konsulenter mere konkrete, ensartet og skarpere i deres arbejde.

Kilder: Peter Jensen, administrerende direktør, Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S og Lone Søe Bach, uddannelseskonsulent, EUC Nordvest

Nyhedsbrev

Modtag det seneste fra Samarbejde og Partnerskab på nyhedsbrev. Tilmeld dig her og få det seneste

Ingen kommentarer

Læs kommentarer til indlægget herunder.

Kommentar

Skriv en kommentar til dette indlæg